Meer oor ons

Visie en Misie

 1. Ons onderneem om Jesus al hoe beter te leer ken deur eietydse, energieke en kreatiewe Woordverkondiging en ervaringsgerigte byeenkomste.
   

 2. Ons onderneem om self verantwoordelikheid te neem vir ons eie persoonlike geestelike toerusting om ons roeping as dissipels van Jesus in en vir ons gemeenskap uit te leef.
   

 3. Ons onderneem om die lidmate van die gemeente en die mense van die onmiddellike omgewing geestelik te bedien.  Dit sal vergestalt word in ‘n bediening teenoor (a) die kerkmeelewende lidmate asook (b) die kerkvervreemde lidmate en kerklos mense.
   

 4. Ons onderneem om as gemeente ‘n naaste te word vir die mens in nood in ons gemeenskap.
   

 5. Ons onderneem om as lidmate betrokke te wees by die effektiewe bestuur van ons gemeente en ook daardeur ons rentmeesterskap en offervaardigheid uit te leef.

Wie is ons?

Ons is ‘n kerk vir vandag en môre se mense. Eietydse, lewensgetroue en aktiewe dissipels van Jesus in en vir ons gemeenskap. Ons wil graag van vreemdelinge medereisigers maak.

 

Ons skep graag vir jou die ruimte om God te aanbid en ook om jou gawes uit te leef in ‘n familie-vriendelike en ontspanne atmosfeer.
Ons wil jou graag bystaan om ‘n Johannes 10:10 lewe te leef. ‘n Lewe in oorvloed. 


Gemeentekuiers

 • Gasvryheid is vir ons belangrik en ons geniet dit om saam koffie te drink en heerlike gemeentekuiers te hou. Gemeentekuier-datums word op die funksies en geleenthede-blad aangedui 

 

Opleiding-Woensdae

 • 'n Geleentheid waar ons verskillende onderwerpe aanspreek om jou te bemagtig, bemoedig en te help groei. Woensdae om 19:00 in die koffie en kuier-area en ook aanlyn beskikbaar.

Wat is waar?

 

Vloerplan-met-fotos.png

Dienste

Ons Woord gebaseerde eredienste is gemaklik informeel.
Jy is welkom om te kom net soos jy is. 


Die musiekspan bedien Liedboek, Flam en ook ander liedere met ‘n meer kontemporêre aanslag.

 

9:00 Sondae – Gesamentlike erediens

 • met moederskamer links voor in ouditorium
  (0 – 23 maande)

 • met kleuterkerk in die konferensielokaal tydens die erediens (2 tot 5 jaar)

 • met junior kategese in die kerksaal tydens die erediens
  (Graad R tot 6)

 • met senior kategese na erediens in konferensielokaal
  (Graad 7 tot 10)

 • met finalejaarskategese na erediens (Graad 11/12).  

 • Aanlyn uitsending beskikbaar via die gemeente se YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UChFfsUui2ehF4juYjMlL5_w

Geniet gerus ‘n heerlike koppie koffie/tee in ons Koffie en Kuier-area voor/na die erediens. Saam kuier is nie net vir ons lekker nie, maar ook baie belangrik.

Doop

 • Ons doop die eerste Sondag van elke maand.

 • Voornemende doopouers moet asb die doopvorm voltooi
  (+/- 2 maande voor doop datum) en aan die kerkkantoor e-pos.

 • Die doopregistrasievorm kan hier afgelaai word.

Huweliksbevestiging

 • Ons leraars is beskikbaar vir die fasilitering van huweliksbevestigings.

 • Die huweliksbevestiging-inligtingsblad kan hier afgelaai word.

Huweliksbevestiging